ENG


主页
参加对象
  重要日期
地点
住宿安排
过往会议
联络我们
论文征集
  提交论文摘
  论文提交指南
  提交论文全文定稿
  论文摘要及论文审查程序
  论文评审员
  海报征集
  提交海报摘要
  提交海报定稿
讲者
会议日程
同期节目
论文集
报名及费用
相片集
鳴谢


参加对象


特别鳴谢

香港理工大学设计学院
Rio CHAN
Margaret HO
HUI Wing Keung
Mandy SO
Manson SUEN
CW WOO
YEUNG Chi Keung

香港知专设计学院
Rani JANDAY
Irene TANG

香港理工大学设计学院学生助手
Miranda CHAN
Carina CHAN
Angus CHAN
Michelle CHAU
Austin CHENG
Katie FOK
Kelly FUNG
Blue HAU
Alison HO
Zero LAI
LAI Tsz Ting
Peter LAM
Cynthia LEE
Kian LI
Nicole LOK
Leko LUI
Summer TONG
WONG Lok Yan
Ruth WONG
Grace YUEN

 

Last Update: September 2, 2016