ENG


主頁
參加對象
  重要日期
地點
住宿安排
過往會議
聯絡我們
論文徵集
  提交論文摘
  論文提交指南
  提交論文全文定稿
  論文摘要及論文審查程序
  論文評審員
  海報徵集
  提交海報摘要
  提交海報定稿
講者
  會議日程
同期節目
論文集
報名及費用
相片集
鳴謝


參加對象


特別鳴謝

香港理工大學設計學院
Rio CHAN
Margaret HO
HUI Wing Keung
Mandy SO
Manson SUEN
CW WOO
YEUNG Chi Keung

香港知專設計學院
Rani JANDAY
Irene TANG

香港理工大學設計學院學生助手
Miranda CHAN
Carina CHAN
Angus CHAN
Michelle CHAU
Austin CHENG
Katie FOK
Kelly FUNG
Blue HAU
Alison HO
Zero LAI
LAI Tsz Ting
Peter LAM
Cynthia LEE
Kian LI
Nicole LOK
Leko LUI
Summer TONG
WONG Lok Yan
Ruth WONG
Grace YUEN

 

 

Last Update: September 2, 2016